Anketa

Třídíte odpad a myslíte si, že má třídění odpadů smysl?
 
Proč třídit odpad?

Komunální odpad je veškerý odpad, který vzniká především v domácnostech. Lze jej rozdělit na směsný a tříděný odpad. Směsný odpad obsahuje i řadu využitelných složek jako je sklo, papír, plast, bioodpad, elektro odpad, atd. A proto je právě na nás, občanech, tyto „oddělitelné“ složky správně vytřídit do příslušných kontejnerů pro tříděný odpad. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku a pak putují do zpracovatelských firem. Budeme-li třídit, umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové zdroje surovin a energie a také ušetříme místo na skládkách. Důvody proč třídit jsou jak ekologické tak i ekonomické. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více dostaneme zpátky materiálů, energie, ale také tím snížíme počet skládek.

A proč tedy netřídíme? Je to především lenost („mám to daleko“) a pak výmluvy nemám k tomu podmínky („není kam třídit“), nemá to cenu – stejně se to někde smíchá, nic z toho nemám, nikdy jsem to nedělal atd. Těch výmluv je spousta a vrcholem všeho je když někdo svým bezhlavým jednáním znehodnotí již vytříděný odpad. I přestože je osvěta ohledně třídění odpadů poměrně rozsáhlá nejde se spousta těch, kteří to nedělají. Ale proč to alespoň nezkusit pro dobrý pocit, že jsme něco udělali pro přírodu, ovzduší nebo budoucí generace?

Víte, že např. recyklace 1tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2 (oxidu uhličitého) nebo, že z 10 recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi anebo, že 30 recyklovaných PET lahví stačí k výrobě 1fleeceové bundy (na tričko jich stačí 5).

Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život“.

Třiďte odpad má to smysl - estetický, ekologický i ekonomický (EEE).